redagowanie i korekta tekstu, konsultacje i pomoc, pisanie i tłumaczenie - usługi pisarskie i translatorskie

Pisanie Prac - językoznawstwo

Pisanie prac - językoznawstwo

Językoznawstwo to innymi słowy nauka o języku. Choć na pozór ta dziedzina nauki wydaje się być stosunkowo prosta, to jednak w konfrontacji z przygotowaniem pracy okazuje się być dość skomplikowane. Wszystko to za sprawą wielu obszarów języka, jakich to dotyczy owa dziedzina nauki.

Pierwsza płaszczyzna to fonetyczny i fonologiczny aspekt języka, czyli głoski, sylaby, fonemy. Druga płaszczyzna dotyczy wyrazów, czyli inaczej części mowy, a więc pisanie prac może na przykład dotyczyć wówczas roli przymiotnika w zdaniu. Inna osoba może otrzeć się o syntaktyczną płaszczyznę językoznawstwa, czyli o naukę o zdaniu, jego częściach oraz roli. Dziedzina ta obejmuje także wszystko to co wiąże się z pochodzeniem danego języka.

Język mówiony a język pisany to kolejna odsłona językoznawstwa. Skoro fonetyka i fonologia to i akt mowy, a skoro zdanie to także tekst jest przedmiotem badań tej dziedziny. Do tego dochodzi jeszcze tak zwana lingwistyka tekstu oraz językoznawstwo strukturalne lub gramatyka kontrastywna, czyli inaczej porównawcza. Pisanie prac z językoznawstwa wiąże się często z porównywaniem aspektów języka obcego z naszym językiem ojczystym.

Nie zapomnijmy tutaj także o różnych wariantach danego języka i jego wymiarze społecznym. Język techniczny, język reklamy, gwary to także językoznawstwo.

Jak widać z powyższego opisu językoznawstwo to dziedzina bardzo rozległa, co jednak nie znaczy, że nie można się nią pasjonować. Wręcz przeciwnie. Przykładem takich pasjonatów mogą być chociażby nasi Redaktorzy, którzy specjalizują się w tej dziedzinie i tworzą teksty na najwyższym poziomie. Dla nich pisanie prac z językoznawstwa to sama przyjemność.